Καϊμακτσαλάν

Καϊμακτσαλάν

Το χιονοδρομικό κέντρο Καϊμακτσαλάν είναι ένα από τα μεγαλύτερα και πιο λειτουργικά στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τη διεθνή Ομοσπονδία Χιονοδρομίας (FIS) και τον αντίστοιχο Ελληνικό Κανονισμό Χιονοδρομίας, η κατάταξη των πιστών ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας τους γίνεται στη βάση κανονικών συνθηκών, με γενικό κριτήριο αυτής, την τοπογραφία τους και σύμφωνα με τα παρακάτω δεδομένα:

Οι εύκολες πίστες του χιονοδρομικού κέντρου Καιμακτσαλαν είναι με μπλε χρώμα, δεν πρέπει να έχουν κλίσεις όπου το επίμηκες ή /και το εγκάρσιο μέρος τους να ξεπερνά το 25%, με εξαίρεση μικρά τμήματα ανοιχτής επιφάνειας.

Οι πίστες με μέτρια δυσκολία είναι με κόκκινο χρώμα, δεν πρέπει να έχουν κλίσεις όπου το επίμηκες ή /και το εγκάρσιο μέρος τους να ξεπερνά το 40%, με εξαίρεση μικρά τμήματα ανοιχτής επιφάνειας.

Οι δύσκολες πίστες είναι με μαύρο χρώμα, όπου έχουν ξεπεραστεί οι τιμές για τις κόκκινες πίστες (κλίση>40%).

Μονοπάτια που κάνεις σκι: είναι γνωστά και σαν χιονοδιάδρομοι (SR), δεν πρέπει να παρουσιάζουν κλίση που θα ξεπερνάει το 8% και έχουν ελάχιστο φάρδος 6μ. Δεν κατατάσσονται σε βαθμούς δυσκολίας, είναι σηματοδοτημένα και συνήθως ενώνουν τους αναβατήρες μεταξύ τους. Σηματοδοτούνται με κίτρινο χρώμα.

Τρόπος σηματοδότησης: οι πίστες του κέντρου μας είναι σηματοδοτημένες και στις δύο πλευρές τους με πασσάλους κόκκινου χρώματος στη δεξιά πλευρά όπως κάνουμε σκι και πράσινους στην αριστερή πλευρά.

Αρίθμηση σηματοδότησης: αν και δεν υπάρχει υποχρέωση αρίθμησης της σηματοδότησης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, εντούτοις στο κέντρο μας καθαρά για λόγους διευκόλυνσης των χιονοδρόμων, υπάρχουν πινακίδες με ενδείξεις αριθμών ανά 200μ. που ενημερώνουν για την υπολειπόμενη απόσταση μέχρι το τέλος της πίστας. Η αρίθμηση αρχίζει από τη βάση της πίστας.

Σειρά προτεραιότητας στους σταθμούς αναχώρησης των αναβατήρων: Η σειρά προτεραιότητας για τη χρήση των οχημάτων στους σταθμούς αναχώρησης είναι αυτή με την οποία κάθε χιονοδρόμος καταφθάνει στο σταθμό και τοποθετείται πίσω από αυτόν που έφθασε νωρίτερα.
Απαγορεύεται η προσπέραση και καταστρατήγηση της σειράς αναμονής στους σταθμούς αναχώρησης για τον οποιοδήποτε λόγο.
Κατ' εξαίρεση και μόνο ύστερα από άδεια του προσωπικού του αναβατήρα, επιτρέπεται η χρήση της δεύτερης ειδικής εισόδου που υπάρχει διαμορφωμένη σε κάθε σταθμό αναχώρησης και παρακάμπτει την κανονική σειρά προτεραιότητας εναλλάξ με αυτή, από τις παρακάτω κατηγορίες ατόμων:

- Αθλητές με ταυτότητα από αθλητικό σωματείο, επιπέδου πανελληνίων αγώνων, αποκλειστικά για το χρονικό διάστημα που προπονούνται και όχι σε ώρες αιχμής του κοινού.
- Δάσκαλοι των επίσημων σχολών σκι του χιονοδρομικού κέντρου, για το διάστημα που συνοδεύουν σκιέρ την ώρα του ιδιαίτερου μαθήματος.
- Το προσωπικό του χιονοδρομικού κέντρου μόνον όταν υπάρχει ιδιαίτερος λόγος (υπεύθυνοι ασφάλειας πιστών, μετακίνηση χειριστών αναβατήρων κ.λ.π.)
- Οποιαδήποτε άλλη ειδική περίπτωση κριθεί από τη διοίκηση του κέντρου.